by James Torsel

כרטיס הטארוט של האיש התלוי שמשמעותו זקוף והפוך

קלף הטארוט של האיש התלוי הוא מספר 12 מחבילת הטארוט והוא חלק מסט 22 הגדולות של ארקנה. המשך לקרוא כדי לגלות את משמעויות קלף האיש התלוי בעמדות זקופות והפוכות מבחינת אהבה, בריאות, עבודה וכסף. זה עשוי לסמל נוכחות של כמה מצבים מאתגרים.

קרא עוד
by James Torsel

כרטיס טארוט הירח שמשמעותו זקוף והפוך

גלה את משמעויות קלף טארוט בירח בעמדות זקופות והפוכות מבחינת אהבה, בריאות, עבודה וכסף. מה הפירוש של כרטיס הירח במהלך קריאת טארוט?

קרא עוד
by James Torsel

כרטיס טארוט המוות שמשמעותו זקוף והפוך

לכרטיס טארוט המוות יש משמעות רבה בסט של מייג'ור ארקנה טראמפ. גלה מדוע לא כל מה שהמוות מביא הוא שלילי וכי למעשה, הוא הכרחי לחיים. המשך לקרוא כדי לגלות את משמעויות קלף טארוט המוות בעמדות זקופות והפוכות מבחינת אהבה, בריאות, עבודה וכסף.


קרא עוד
by James Torsel

קלף טארוט השטן שמשמעותו זקוף והפוך

בסיפון הרוכב-ווייט, קלף השטן תופס את עמדת ה- XV. משמעויות לאהבה, בריאות, עבודה וכסף של כרטיס השטן הזקוף וההפוך.

קרא עוד
by James Torsel

קלף טארוט הקיסר שמשמעותו זקוף והפוך

הקיסר הוא מקבילו של הקיסרית ומסמל השפעה חזקה, בדרך כלל בעלת אופי גברי. המשך לקרוא כדי לגלות את משמעויות קלף הטארוט בקיסרים בעמדות זקופות והפוכות מבחינת אהבה, בריאות, עבודה וכסף.

קרא עוד
by James Torsel

כרטיס טארוט הטיפש שמשמעותו זקוף והפוך

כרטיס הטארוט הטיפש מייצג בדרך כלל התחלה חדשה, ולכן סופו של משהו בחייכם. מצא את המשמעות לאהבה, כסף, בריאות ועבודה.

קרא עוד
by James Torsel

קלף טארוט הנזיר שמשמעותו זקוף והפוך

כרטיס הטארוט הנזיר מביא תקופה בה יש צורך בסבלנות והרהור בכדי למנוע השקעה גרועה של זמן, כסף או אהבה. גלה את המשמעות המלאה!


קרא עוד
by James Torsel

כרטיס טארוט האוהבים שמשמעותו זקוף והפוך

המשמעות המפורטת של כרטיס טארוט האוהבים בעמדות זקופות והפוכות. גלה מה המשמעות של כרטיס הכוכב במונחים של אהבה, בריאות, עבודה וכסף כאשר הוא מופיע בקריאת טארוט.

קרא עוד
by James Torsel

כרטיס הטארוט ההירופנטי שמשמעותו זקוף והפוך

כרטיס הטארוט ההירופנטי הוא קול השמים לאוזן האנושית וקולו של האדם לאוזן השמימית. משמעויות לאהבה, בריאות, עבודה וכסף.


קרא עוד
by James Torsel

כרטיס טארוט טמפרנס שמשמעותו זקוף והפוך

קלף טארוט טמפרנס מצביע על כך שלומדים להביא איזון, סבלנות ומתינות לחייכם. משמעויות לאהבה, בריאות, עבודה וכסף.

קרא עוד