by James Torsel

קלפי הטארוט הגדולים של ארקנה ואסטרולוגיה

הבנת הקשר בין קלפי הטארוט הגדולים של ארקנה לאסטרולוגיה יכולה לעזור עם התפשטות גלגל השנה. קרא את המדריך שלנו כאן!

קרא עוד
by James Torsel

שלושת מחומשי קלפי הטארוט שמשמעותם זקוף והפוך

קלף טארוט שלושת המחומשים הוא אופטימי וחיובי. כרטיס זה מגלה תשוקה גדולה לעבוד למטרותיך. למדו את משמעויותיו כאן!

קרא עוד
by James Torsel

שני מחומשי קלפי הטארוט שמשמעותם זקוף והפוך

הגורל שלך בידיים שלך. ההחלטות שתקבלו ישנו את מסלולו שלב אחר שלב. זהו המסר המרכזי של קלף הטארוט של שני המחומשים.


קרא עוד
by James Torsel

Ace of Pentacles קלף טארוט שמשמעותו זקוף והפוך

קלף הטארוט של אס המחומשים מחובר לאלמנט האדמה. זה מצביע על כך שמדובר בתקופה מאוד מכריעה ומשגשגת. למדו את משמעויותיו המלאות!

קרא עוד
by James Torsel

מלך החרבות קלף טארוט שמשמעותו זקוף והפוך

קלף הטארוט של מלך החרבות מביא מסר מכריע בקריאות הטארוט. למד את משמעויותיו הן זקופות והן הפוכות ומצא שילובי קלפים חשובים.


קרא עוד
by James Torsel

מלכת החרבות קלף טארוט שמשמעותו זקוף והפוך

השמיים בהירים בכרטיס טארוט מלכת החרבות, שאומר לנו שהיא יכולה לראות את הדברים כפי שהם. למד את משמעויותיו הן זקופות והן הפוכות.

קרא עוד
by James Torsel

עשרת החרבות קלף טארוט שמשמעותו זקוף והפוך

קלף טארוט עשר החרבות מבשר על קשיים בלתי נשכחים, שיביאו שיעורים גדולים ושינויים בחייכם. למדו את משמעויותיו המלאות כאן.


קרא עוד
by James Torsel

אביר החרבות קלף טארוט שמשמעותו זקוף והפוך

מי שיקבל את קלף טארוט אביר החרבות יתמודד עם אמת צלולה וישירה. זה בטח יהיה משהו שקשה לבלוע. למד עוד!

קרא עוד
by James Torsel

דף קלפי הטארוט של חרבות שמשמעותו זקוף והפוך

מסלולים חדשים, פרויקטים חדשים ונגיעה של כיבוד הם חלק מהאסוציאציות שאנו יכולים לשקול כאשר מופיע כרטיס הטארוט של דף החרבות. למד עוד!


קרא עוד
by James Torsel

תשע חרבות קלף הטארוט שמשמעותו זקוף והפוך

אל תיקח את זה קשה מדי, אבל קלף טארוט תשע החרבות הוא אחד מהסימנים הפחות מעודדים של חליפה זו. למד את משמעויותיו זקופות והפוכות.

קרא עוד